Ritmusok

Ritmusok az óvodánkban

A kisgyerek saját testi ritmusai csak lassan válnak rendszeressé. Ezt a folyamatot úgy segítjük elő, hogy a gyerek életét mindig ismétlődő, rendszeresen visszatérő időbeosztással tagoljuk, tudatosan élünk a ritmikus ismétlés én-erősítő, szorongásoldó hatásával.
A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban.

Az ünnepek ritmusa

Állandó ismétlődéssel térnek vissza az évkör ünnepei, a természet évszakonkénti változásai s az ezzel összefüggő emberi munkák. Rudolf Steiner szerint az ünnepek az év és az élet forduló- és csomópontjai, amelyek a világmindenség szellemiségével kapcsolhatják össze az embert.
A természet szüntelen körforgásban, az évszakok váltakozásában – tavaszi újulásban, nyári fényben, őszi érettségben, téli álomban – éli ritmusát. Mindez a ki- és belégzés ritmusát követi és megszabja az ember életét, munkáját. Óvodánkban ünneptől-ünnepig ezekkel, a ritmusokkal összhangban próbál élni óvónő és gyerek.

Éves ritmusunk ünnepei:

 • A gyerekek születésnapja
 • Aratás – betakarítás – hálaadás
 • Szent Mihály időszaka
 • Szent Márton időszaka
 • Advent – Szent Miklós
 • Vízkereszt – Három király időszaka
 • Farsang
 • A tavasz kezdő napja
 • Húsvét
 • Mennybemenetel
 • Pünkösd
 • Szent János időszak – a nyár ünnepe

A hét ritmusa az óvodánkban

A hét napjaihoz kötődő, mindig vissza-visszatérő azonosságok tagolják a hetet érzékletesen. Mindezt úgy alakítottuk ki, hogy a változásokat a művészeti tevékenységek heti ritmusában is fel lehessen fedezni, egyik csoportunk heti ritmusa:

 • Hétfőn: festés
 • Kedden: viaszgyurmázás
 • Szerdán: rajzolás, euritmia
 • Csütörtökön: cipósütés
 • Pénteken: gyapjúkép készítése

Az évi, havi, heti ritmusok óvodánk étrendjében is megjelennek. Havi változásban mindig az idényjellegű zöldségek, gyümölcsök szolgálnak táplálékul, a hét napjait pedig a feldolgozott gabonafajták különböztetik meg. Az étkezésben kialakult heti rendünk:

 • hétfő – rizs;
 • kedd – árpa;
 • szerda – köles;
 • csütörtök – rozs;
 • péntek – zab.

A nap ritmusa

Pedagógiánk a gyerek napját úgy tagolja, hogy a koncentráltabb tevékenységek után mindig egy szabadabb következik. Ez által ritmusa lesz a napnak, mint ahogy a lélegzésnél a ki- és belégzés váltakozik. Így lesz képes a gyerek egészségesebben élni, mélyebben aludni, sőt egészségesebben lélegezni fizikailag is.